DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Bolesława Prusa w NiedŸwiadzie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ -ankieta
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI
DLA UCZNIÓW DLA RODZICÓW DLA NAUCZYCIELI
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
PLANOWANE KONKURSY PRZEDMIOTOWE KALENDARZ ZAJĘĆ
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
ZAJĘCIA DODATKOWE RADA RODZICÓW
KONSULTACJE Z WYCHOWAWCĽ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców i uczniów)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych)