PUBLICZNE GIMNAZJUM 

im. Bolesława Prusa  w Niedźwiadzie