GRONO PEDAGOGICZNE

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEDŹWIADZIE

ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Od lewej: Teresa Szkodzińska, Marzanna Włoch, Sylwia Osik-Mazurek, Grażyna Szafrańska, Małgorzata Grzegorczyk, Edyta Kowalczyk, Mariusz Baranowski, Zdzisław Trochimiuk, Marzena Borzęcka, Aneta Utykańska, Agnieszka Marzec, Małgorzata Chlebiej, Jolanta Woźniak, Arkadiusz Greguła, Maria Marzęda, Agnieszka Wójtowicz, Katarzyna Machoń, Przemysław Pawlas.

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

Od lewej: Teresa Szkodzińska, Marzanna Włoch, Sylwia Osik-Mazurek, Grażyna Szafrańska, Małgorzata Grzegorczyk, Edyta Kowalczyk, Mariusz Baranowski, Zdzisław Trochimiuk, Marzena Borzęcka, Aneta Utykańska, Agnieszka Marzec, Małgorzata Chlebiej, Jolanta Woźniak, Arkadiusz Greguła, Maria Marzęda, Agnieszka Wójtowicz, Katarzyna Machoń, Przemysław Pawlas.

Od lewej, górny szereg: Arkadiusz Greguła,  Aneta Utykańska, Agnieszka Świderek, Przemysław Pawlas, Małgorzata Grzegorczyk, Agnieszka Wójtowicz, Sylwia Osik, Maria Marzęda, Mariusz Baranowski, 
Od lewej, dolny szereg: Jolanta Woźniak, Marzanna Włoch, Zdzisław Trochimiuk, Agata Baran, Małgorzata Chlebiej, Grażyna Szafrańska, Marzena Borzęcka, Edyta Kowalczyk, Teresa Szkodzińska, Katarzyna Machoń, Agnieszka Marzec.

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Od lewej siedzą: Sylwia Osik-Mazurek - plastyka, Maria Marzęda -historia, Edyta Kowalczyk - język polski, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia,  Edyta Borowicz-Czuchryta - język angielski,  Mariusz Baranowski -wf,  Daniel Cieśla - fizyka, Agnieszka Wójtowicz - sekretariat, Agnieszka Marzec - pedagog, Małgorzata Chlebiej - język polski. Jolanta Woźniak - biologia, Arkadiusz Greguła - wf. Marzanna Włoch - matematyka, Aneta Utykańska - biblioteka,  Małgorzata Grzegorczyk - język angielski, Agata Baran - matematyka,  Teresa Szkodzińska - język niemiecki,

ROK SZKOLNY 2013 / 2014

Od lewej siedzą: Mariusz Baranowski -wf, Katarzyna Machoń-chemia, Edyta Kowalczyk - język polski, Agata Baran - matematyka, Ilona Matyjaszczyk - sekretariat,  Przemysław Pawlas-geografia, Agnieszka Wronisz -WOS,

Daniel Cieśla - fizyka, Arkadiusz Greguła - wf , Małgorzata Chlebiej - język polski.  Agnieszka Marzec - pedagog, Jolanta Woźniak - biologia, Marzanna Włoch - matematyka, Maria Marzęda -historia, Aneta Sykut - język angielski, Aneta Utykańska - biblioteka,   Teresa Szkodzińska - język niemiecki,

ROK SZKOLNY 2012 / 2013

Od lewej siedzą: Przemysław Pawlas-geografia, Edyta Kowalczyk - język polski, Małgorzata Grzegorczyk - język angielski, Teresa Szkodzińska - język niemiecki, Katarzyna Machoń-chemia, Mariusz Baranowski -wf,  Beata Pakiet - plastyka, Daniel Cieśla - fizyka, Jolanta Woźniak - biologia, Marzena Borzęcka - religia, Edyta Borowicz-Czuchryta - język angielski, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Aneta Utykańska - biblioteka, Agnieszka Marzec - pedagog, Agnieszka Wronisz -WOS, Arkadiusz Greguła - wf. Marzanna Włoch - matematyka, Maria Marzęda -historia, Agnieszka Wójtowicz - sekretariat, Agata Baran - matematyka, Małgorzata Chlebiej - język polski.

ROK SZKOLNY 2011 / 2012

Od lewej siedzą: Agnieszka Wronisz -WOS, Agata Baran - matematyka, Teresa Szkodzińska - język niemiecki, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Aneta Utykańska - biblioteka, Edyta Kowalczyk - język polski, Małgorzata Chlebiej - język polski, stoją od lewej: Jolanta Woźniak - biologia, Mariusz Baranowski -wf, Małgorzata Grzegorczyk - język angielski, Agnieszka Świderek - język angielski, Arkadiusz Greguła - wf. Agnieszka Marzec - pedagog, ks. Krzysztof Marszałek, najwyższy rząd: Marzanna Włoch - matematyka, Sylwia Osik-Mazurek - plastyka, Maria Marzęda -historia, Katarzyna Machoń-chemia, Agnieszka Wójtowicz - sekretariat,     

ROK SZKOLNY 2010 / 2011

Od lewej siedzą: Agnieszka Wronisz -WOS, Maria Marzęda -historia, Aneta Utykańska - biblioteka, Marzanna Włoch - matematyka, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Sylwia Osik-Mazurek - plastyka, Teresa Szkodzińska - język niemiecki, stoją od lewej:  Zdzisław Trochimiuk - informatyka, Agnieszka Wójtowicz - sekretariat, Jolanta Woźniak - biologia, Małgorzata Chlebiej - język polski, Agata Baran - matematyka, Małgorzata Grzegorczyk - język angielski,  Arkadiusz Greguła- wf. Edyta Kowalczyk - język polski,  Agnieszka Świderek - język angielski, Katarzyna Pasek-chemia, 

ROK SZKOLNY 2009 / 2010

Od lewej siedzą: Małgorzata Chlebiej-język polski, Sylwia Osik-Mazurek - plastyka, Agnieszka Wronisz -WOS, Edyta Kowalczyk - język polski, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Katarzyna Pasek-chemia,  Maria Marzęda -historia, Agnieszka Marzec - pedagog, Barbara Olszewska - geografia, Aneta Utykańska - biblioteka, Agnieszka Wójtowicz - sekretariat, Agnieszka Świderek - język angielski,  Jolanta Woźniak-biologia, Teresa Szkodzińska- język niemiecki,  Zdzisław Trochimiuk - informatyka, Przemysław Pawlas- nauczanie indywidualne, Marzanna Włoch - matematyka, Mariusz Baranowski- wf,  Arkadiusz Greguła- wf.

ROK SZKOLNY 2008 / 2009

Od lewej siedzą: Małgorzata Chlebiej-język polski, Jolanta Woźniak-biologia, Katarzyna Pasek-chemia, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Sylwia Osik-Mazurek - plastyka, Agata Baran-matematyka, Barbara Lipska-język polski, Maria Marzęda -historia, Stanisława Tkaczyk-geografia, Agnieszka Wronisz -WOS, Bożena Musik - religia, Teresa Szkodzińska- język niemiecki, Monika Kitlińska wf, Arkadiusz Greguła- wf. Zdzisław Trochimiuk - informatyka, Przemysław Pawlas- nauczanie indywidualne, Mariusz Baranowski- wf

ROK SZKOLNY 2007 / 2008

Od lewej stoją: Mariusz Baranowski- wf. Teresa Szkodzińska- język niemiecki, Agnieszka Wójtowicz- sekretarka, Barbara Lipska-język polski, Agnieszka Świderek-język angielski, Monika Kitlińska wf, Arkadiusz Greguła- wf. Przemysław Pawlas- nauczanie indywidualne, Bożena Musik - religia, Katarzyna Pasek-chemia, Stanisława Tkaczyk-geografia, Agnieszka Marzec - pedagog, Marzanna Włoch - matematyka,  Jolanta Woźniak-biologia, Małgorzata Grzegorczyk - język angielski, Aneta Utykańska-biblioteka, Maria Marzęda-historia, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Agnieszka Wronisz -WOS, Małgorzata Chlebiej-język polski, Zofia Kępa - matematyka,

ROK SZKOLNY 2006 / 2007

Od lewej stoją: Agata Baran-matematyka, Maria Marzęda-historia, Sylwia Osik - sztuka, Agnieszka Świderek-język angielski, Teresa Szkodzińska- język niemiecki, Przemysław Pawlas- nauczanie indywidualne, Daniel Cieśla-fizyka, Aneta Utykańska-biblioteka, Małgorzata Chlebiej-język polski, Jolanta Woźniak-biologia. Małgorzata Gasiuk- język angielski, Mariusz Baranowski- wf. ks. Krzysztof Marszałek-religia, Zdzisław Trochimiuk -informatyka, Agnieszka Wójtowicz- sekretarka, Katarzyna Pasek-chemia, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Agnieszka Wronisz -WOS, Stanisława Tkaczyk-geografia, Barbara Lipska-język polski, Arkadiusz Greguła- wf.

ROK SZKOLNY 2005 / 2006

Od lewej stoją: Daniel Cieśla-fizyka, Zdzisław Trochimiuk-informatyka, 

Agnieszka Szczygieł-wiedza, Monika Kitlińska- wf, Arkadiusz Greguła- wf.  Mariusz Baranowski- w-f. Jolanta Woźniak-biologia. Stanisława Tkaczyk-geografia, Maria Marzęda-historia, Monika Smyl- język angielski, Teresa Szkodzińska- język niemiecki, Małgorzata Chlebiej-język polski, Monika Osior- język angielski, Aneta Utykańska-biblioteka, Marzanna Włoch-matematyka, Barbara Lipska-język polski, GRAŻYNA SZAFRAŃSKA -dyrektor-historia, Sylwia Osik-plastyka,  Katarzyna Pasek-chemia, Agata Baran-matematyka, 

ROK SZKOLNY 2004 / 2005

Od lewej stoją: Zdzisław Trochimiuk-informatyka, Agnieszka Świderek-język angielski,  

Agata Baran-matematyka, Teresa Szkodzińska-język niemiecki, Arkadiusz Greguła-wych. fiz. Małgorzata Chlebiej-język polski, Aneta Sikora-język angielski, Katarzyna Pasek-chemia, Barbara Lipska-język polski, Mariusz Baranowski-wych.fiz. Agnieszka Woźniak-sekretarka, Maria Marzęda-historia, Stanisława Tkaczyk-geografia, 

GRAŻYNA SZAFRAŃSKA-dyrektor-historia, Aneta Utykańska-biblioteka, 

Dorota Szyszko-pedagog, ks. Marian Serwatka-religia,

ROK SZKOLNY 2003 / 2004

Od lewej stoją: Zdzisław Trochimiuk-informatyka, Maria Marzęda-historia,

Barbara Lipska-język polski, Marzanna Włoch-matematyka,Arkadiusz Greguła-wych. fiz.

Agnieszka Świderek-język angielski, Anna Barczak-wos, Agnieszka Woźniak-sekretarka,

Małgorzata Chlebiej-język polski, Elżbieta Jegor-Milart-sztuka, Aneta Sikora-język angielski,

Stanisława Tkaczyk-geografia, Katarzyna Pasek-chemia, ks. Marian Serwatka-religia,

GRAŻYNA SZAFRAŃSKA-dyrektor-historia, Aneta Utykańska-biblioteka,

Mariusz Baranowski-wych. fiz., Jolanta Woźniak-biologia.

ROK SZKOLNY 2002 / 2003

Od lewej stoją: ks. Krzysztof Marszałek-religia, Agnieszka Woźniak-sekretarka,

Dorota Szyszko-pedagog, Maria Marzęda-historia, Zdzisław Trochimiuk-informatyka,

Anna Barczak-język polski, Barbara Lipska-język polski, Jolanta Woźniak-biologia,

Małgorzata Chlebiej-język polski, Arkadiusz Greguła-wf, Grażyna Szafrańska-dyrektor,

Marzanna Włoch-matematyka, Agata Baran-matematyka,  Stanisława Tkaczyk-geografia. 

ROK SZKOLNY 2001 / 2002

Od lewej stoją: Aneta Utykańska-biblioteka, Agata Baran-matematyka, Małgorzata Chlebiej-język polski, Katarzyna Pasek-chemia, Dariusz Mazurek-fizyka, Monika Wróbel-język angielski,

Marzanna Włoch-matematyka, Maria Marzęda-historia, Barbara Lipska-język polski,

Arkadiusz Greguła-wf, Dorota Szyszko-pedagog, Zdzisław Trochimiuk-informatyka,

Grażyna Szafrańska -dyrektor, ks. Marian Serwatka-religia. 

ROK SZKOLNY 2000 / 2001

Od lewej stoją: Dorota Szyszko-pedagog,  Małgorzata Chlebiej-język polski, Agata Baran-matematyka, ks. Marian Serwatka-religia. Anna Barczak-wos, Jolanta Woźniak-biologia, 

Agnieszka Świderek-język angielski, Marzanna Włoch-matematyka, Katarzyna Pasek-chemia, 

Zdzisław Trochimiuk-informatyka, Maria Marzęda-historia,  Agnieszka Woźniak-sekretarka, 

Grażyna Szafrańska -dyrektor, Aneta Utykańska-biblioteka, Teresa Szkodzińska-język niemiecki, Barbara Lipska-język polski,

 

ROK SZKOLNY 1999 / 2000

Od lewej stoją: Mariusz Baranowski-wych. fiz. Bożena Musik-religia, Marzanna Włoch-matematyka, Agnieszka Woźniak-sekretarka, Małgorzata Chlebiej-język polski, Arkadiusz Greguła-wf, 

Edyta Wąsik-język angielski, Aneta Utykańska-biblioteka, Grażyna Szafrańska -dyrektor, 

Barbara Lipska-język polski,

TRADYCJE LUDOWE POWIATU LUBARTOWSKIEGO

NIEDŹWIADA - PAŹDZIERNIK 2001