„UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE 

IMIENIA BOLESŁAWA PRUSA 

I WRĘCZENIA SZTANDARU”.

 

Niedźwiada 24.05.2007.

        Dnia 24 maja 2007 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Bolesława Prusa.

    Mszę Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie celebrował biskup Mieczysław Cisło. Podczas nabożeństwa wygłosił homilię i poświęcił sztandar szkoły.

    Następnie orszak zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów poprzedzony orkiestrą z Ostrowa Lubelskiego wyruszył do szkoły. Tu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez pana Grzegorza Gryczana. Goście mieli okazję również podziwiać portret patrona, wykonany przez panią Sylwię Osik, nauczycielkę plastyki w naszej szkole.

    Potem wszyscy uczestnicy uroczystości zajęli miejsca w sali gimnastycznej. Rozpoczęła się część oficjalna zapoczątkowana wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu. Zebranych powitała pani dyrektor Grażyna Szafrańska. Mieliśmy zaszczyt gościć panią wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Jolantę Misiak, starszego wizytatora pana Jana Rećko, władze samorządowe ze Starostwa w Lubartowie  w osobie pana Mariana Starownika i pana Kazimierza Sysiaka, władze gminy: pana wójta Marka Jankowskiego, zastępcę wójta pana Tadeusza Grzegorczyka i przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiada pana Grzegorza Iwanka oraz radnych.

    Cieszyła nas obecność przedstawicieli szkół noszących imię Bolesława Prusa oraz wszystkich, którzy okazywali szkole zainteresowanie i sympatię.

    Zebrani z uwagą śledzili przemówienia gości, w nastroju skupienia i uwagi obserwowali przekazanie  sztandaru młodzieży oraz ślubowanie wypowiedziane przez uczniów z mocą 

i poczuciem odpowiedzialności.

Część oficjalną zakończyło przedstawienie, którego zadaniem było uzasadnienie wyboru Bolesława Prusa na patrona.

W rolach pisarza i jego żony wystąpili Łukasz Woliński ( mały Aleksander ), Rafał Krupa ( dorosły pisarz ) i Ewelina Tkaczyk ( Oktawia Głowacka ).

Nastrojowa muzyka, scenografia dziewiętnastowiecznego salonu dopełniły całości. Inscenizacja przygotowana przez panią Małgorzatę Chlebiej zyskała głosy uznania.

      Świadomość służby społecznej, która stała się sensem życia patrona, będzie odtąd wyznacznikiem realizacji programu wychowawczego szkoły.

red. Małgorzata Chlebiej

GALERIA ZDJĘĆ W LINKACH PONIŻEJ:

Mszę Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie 

celebrowana przez biskupa Mieczysław Cisło. .

Orszak zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów 

poprzedzony orkiestrą z Ostrowa Lubelskiego

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Część oficjalna

Spektakl „TAKIE ŻYCIE MIAŁO SENS”

Wpisy do Księgi Pamiątkowej

opracował: Arkadiusz Greguła